MUDr. Bohmer - gynekológia Poprad
Telefón: +421 908 392 781
Oznam pacientkam:
Dôležité aktuality, vrátane informácií o dovolenkách a iných udalostiach,
sú pravidelne zdieľané na našom Facebookovom profile.
Sledujte nás na FACEBOOKU pre najnovšie informácie.
Gynekologická ambulancia v Poprade
Nájdete nás v nových, moderných priestoroch

Poliklinika CORRIB PHARM

V našej gynekologickej ambulancii doktora Böhmera v Poprade sa venujeme komplexnej starostlivosti o zdravie žien. S našimi skúsenými lekármi a  moderným vybavením vám poskytneme individuálny prístup a účinné liečebné postupy. Navštívte nás pre preventívne vyšetrenia, diagnostiku a liečbu gynekologických problémov. Vaše zdravie je našou prioritou.

 • Lekár: MUDr. Vladimír Böhmer
 • Lekár: MUDr. Michal Zentko
 • Lekár: MUDr. Alena Böhmerová
 • Sestra: Zuzana Krutková, Renáta Korenková
Starostlivosť o ženské zdravie

Naše služby

 • Gynekologická starostlivosť
 • Tehotenská starostlivosť
 • Elektroterapia - HiToP® 1touch
 • Fototerapia - Hydrosun 575/750
 • Magnetoterapia - Dr. ARNOLD
 • Laseroterapia - MonaLisa Touch
Gynekologická ambulancia v Poprade Gynekologická ambulancia v Poprade
Starostlivosť v gynekológii

Starostlivosť v gynekológii

Ak hľadáte gynekológa s dlhoročnými skúsenosťami, ste na správnom mieste. Ponúkame kvalitnú gynekologickú starostlivosť ženám v každom veku a dievčatám od 15 rokov. Ak hľadáte spoľahlivého gynekológa v Poprade s dlhoročnými skúsenosťami, ste na správnom mieste.
 • Preventívne prehliadky
 • Prvá preventívna gynekologická starostlivosť a všeobecná edukácia pre dievčatá po dovŕšení 15. roku života
 • Starostlivosť o pacientky s gynekologickými problémami (výtoky, bolesti, zápaly)
 • Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu
 • Ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii
 • Odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia, hormonálny profil
 • Antikoncepčná poradňa
 • Poradenstvo v klimaktériu a postmenopauze
 • Poradenstvo pri úniku moču
 • Diagnostika a liečba neplodnosti (spermiogram, folikulometria, ultrazvuková diagnostika, stimulácia ovulácie)
 • Predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • Možnosti fyzikálnej liečby priamo v ambulancii: elektroterapia, fototerapia, magnetoterapia, laseroterapia
Gynekologická ambulancia v Poprade Gynekologická ambulancia v Poprade
Gynekológ Bohmer

Starostlivosť v tehotenstve

Našim tehotným ženám poskytujeme štandardné spektrum služieb s najmodernejšími medicínskymi technologickými postupmi, kompletnú tehotenskú poradňu.
 • Vedenie poradne pre fyziologické a rizikové tehotenstvo
 • Komplexná starostlivosť o tehotné s poskytnutím všetkých povinných a doporučených vyšetrení
 • Vykonávanie štandardných USG vyšetrení počas gravidity vrátane 3D/4D zobrazenia
 • Na našej ambulancii vykonávame Integrovaný screeningový test na včasný záchyt vrodených vývojových chýb plodu
 • Neinvazívne prenatálne vyšetrenia z krvi tehotnej, ktoré dokážu vylúčiť vybrané chrormozómové poruchy plodu už od 11. týždňa tehotenstva
 • Vyšetrenie prietokových parametrov plodu, diagnostika placentárnej insuficiencie
 • Poradenstvo pre cvičenie tehotných
 • Sledovanie pacientok po pôrode a v šestonedelí

HiToP® 1touch
Elektroterapia budúcej generácie

Jedno-kanálové zariadenie na liečbu bolesti, ako aj na terapiu pre rôzne iné indikácie.

High Tone elektroterapia je veľký krok vpred v oblasti elektroliečby. Konvenčná elektroterapia stimuluje nervy a svaly. Primárnym cieľom liečby vysokotónovej terapie (High Tone) je priamy účinok na metabolizmus buniek.

Rozdiely môžeme vidieť v efekte, technológii a praktickom použití.

Rozdiely v efekte sa týkajú dvoch hlavných mechanizmov High Tone elektroterapie:

 1. privádza do tela energiu pre zvýšenie energetického potenciálu buniek,
 2. prinúti bunkové štruktúry oscilovať, čo pomôže k normalizácii ich metabolizmu.

Klasická elektroliečba je z technického hľadiska modulácia amplitúdy:
Aktuálna intenzita je modulovaná, ale frekvencia zostáva konštantná. Elektroterapia využíva moduláciu frekvencie medzi O a 200 Hertz v nízkom frekvenčnom rozsahu, a väčšinou 4 OOO Hertz v strednom frekvenčnom rozsahu ako nosnú frekvenciu.

V High Tone elektroterapii amplitúda a frekvencia sú modulované súčasne. Čím vyššia je frekvencia, tým viac energie sa môže pacientovi dodávať na základe nastavenia individuálnej korelácie prahovej krivky, ktorá je závislá od pacientovej elektrosenzitivity. To sa nazýva SIMULtaneous Frequency and Amplitude Modulation (Simultánna frekvencia a amplitúdová modulácia). Z toho je odvodený aj jej názov SimulFAM®i.

Písmeno „i" je skratka pre intenzitu, ktorá sa zvyšuje súčasne s rastúcou frekvenciou.

Pri High Tone elektroterapii terapeutický prístroj HiToP® používa High Tone frekvenciu v rozsahu od 4 096 do 32 768 Hz.

High Tone elektroterapia sa líši v dvoch ďalších praktických bodoch:

 • Klasická elektroliečba sa aplikuje po dobu 5 až 10 minút, ale High Tone až 60 minút.
 • Pri klasickej elektroliečbe sa spravidla používa jeden kanál a dve elektródy. Pri High Tone terapii sú v prevádzke paralelne až 4 kanály s IO elektródami.
HiToP® 1touch Elektroterapia budúcej generácie
Aké sú dva hlavné účinky HiToP®-terapie?
 • Privedenie energie do tela z dôvodu aktivovať bunky a oživiť telo.
 • Tvorba rezonancie z dôvodu prinútiť bunky a tkaninové štruktúry oscilovať, s cieľom zlepšiť metabolické procesy a zmierniť bolesť.
Terapeutická účinnosť

Už po prvom ošetrení 60-80 % pacientov nemá žiadne problémy, alebo pocítia veľkú úľavu od bolesti (na základe prieskumu pacientov v roku 2001).

Praktická účinnosť

Pacienti s rôznymi druhmi syndrómov bolesti (napr. gonartróza - atróza kolena, koxatróza, syndróm bedrovej chrbtice, syndróm krčnej chrbtice, syndróm rameno - ruka a atď.) zaznamenali značnú úľavu od bolesti, ktorú by nebolo možné dosiahnuť bežnými metódami terapie.
High Tone elektroterapia urýchľuje návrat k plnej pohyblivosti a k požadovanej plnej sile tak potrebnej pre pacientov. Starší ľudia cítia oveľa viac vitality a zlepšenie kvality ich života.

Liečba High Tone elektroterapiou je veľmi efektívna.

Systém slnečnej atmosféry
Prírodné žiarenie

Hydrosun - liečba inšpirovaná prírodou

Prostredníctvom filtračného účinku vody v atmosfére stráca slnečné žiarenie škodlivý vplyv. Bez tohto filtrovania slnečného žiarenia atmosférou by dochádzalo k absorpcii tejto energie prostredníctvom molekúl vody v povrchových vrstvách pokožky, čo by viedlo k pocitu pichania a pálenia. Dôsledkom toho by bolo intenzívne prehrievanie a dehydratácia tkaniva.

Bez ochranného filtra vlhkej atmosféry, slnečné infračervené žiarenie môže viesť k extrémnej dehydratácii: to je vidieť v púštnych oblastiach, kde sú nepriaznivé podmienky.

Zariadenia hydrosun® reprodukujú kombináciu slnka a vlhkej atmosféry, bez vytvárania ultrafialového žiarenia. Ich emisia leží v oblasti infračerveného žiarenia A s vlnovými dÍžkami od O,78 do 1,4 mikrometrov.

Hlavnou časťou systému je vodný filter, ktorý je zabudovaný ako uzavretá kyveta a je zodpovedný za absorciu infračerveného B a C žiarenia a to v dvoch absorbčných pásmach. Pri 944 a 1 180 nanometroch, ktoré ak sú nefiltrované, sú absorbované povrchovými vrstvami pokožky a môžu viesť k bolestivým pocitom a exsikóze.

Vodou filtrovaná infračervená zložka umožňuje dlhšie expozičné časy a vyššie dávky tepla. Vodou filtrované infračervené žiarenie A zariadeníe hydrosun® umožňuje lokálne ohrievanie tkaniva s hlbšou penetráciou, ako pri klasickej infračervenej terapii.

Jedinečný princíp prevádzky je založený na použití hermeticky uzavretého vodného filtra v dráhe žiarenia, aby absorboval infračervené vlnové dĺžky vyžarované nefiltrovanými infračervenými lampami, ktoré by inak poškodili pokožku. Dôsledkom tejto absorpcie je aktivácia OH-skupín pri 940 a 1 180 nm a pri 1 380 nm načínajúc infračervenými Ba C vlnovými dÍžkami.

Preto sa pri vyššej intenzite žiarenia môže dosiahnuť terapeutické zahrievanie hlbších tkanivových vrstiev po dlhšiu dobu.

Požiadavkou aplikácie tepelnej terapie, vo väčšine oblastí medicíny, je zvýšená cirkulácia krvi v hlbších tkanivových vrstvách, aby sa zvýšil metabolizmus a odstránili metabolity. Hydrosun® žiarič evidentne v tomto nahradzuje klasické infračervené lampy. A naviac wlRA sa okrem indikácie bežného tepelného ošetrenia aplikuje pri hojení rán, onkologickej hypertermii, kožných ochoreniach, liečbe chronických zápalov a bolestí.

Hydrosun - liečba inšpirovaná prírodou

Benefity:

 • neprehrieva povrchové vrstvy kože,
 • nedehydratuje pokožku,
 • hlbšia penetrácia a zlepšený obeh v hlbších tkanivových oblastiach.

TOP FMS
Technológia proti ženskej inkontinencii moču

Dr. ARNOLD - magnetoterapia

Dr. ARNOLD je nový typ zariadenia, ktoré využíva jedinečnú magnetickú a selektívnu stimulačnú sekvenciu, ktorá interaguje s nervovosvalovými tkanivami tým, že vyvoláva homogénne intenzívne svalové kontrakcie (väčšie, než by ktorýkoľvek jedinec dokázal dosiahnuť prirodzenou cestou) a to bez bolesti či diskomfortu.

Teraz je možné liečiť inkontinenciu moču a predchádzať prolapsu pomocou TOP FMS (TOP Flat Magnetic Stimulation) technológie, ktorá generuje špeciálne magnetické polia pre neuromuskulárnu stimuláciu a posielnenie panvového dna.

Močová inkontinencia je jedným z najčastejších problémov postihujúcich ženy nad 35 rokov, ktorý výrazne zhoršuje kvalitu života. Existujú rôzne typy a stupne: napr. stresová (spôsobená smiechom, kašľom alebo zdvíhaním ťažkých bremien), urgentná (nedobrovoľný únik moču v dôsledku nedostatočnej kontroly stimulu močenia prostredníctvom mozgu) alebo zmiešaná (kombinácia stresovej a urgentnej “nutkavej” inkontinencie moču).

Rozpaky a pocit hanby bránia ľuďom postaviť sa tomuto problému čelom, a preto ho často znášajú s rezignáciou. Teraz ale konečne existuje špičková a neinvazívna liečba, ktorá môže pomôcť tento problém vyriešiť. Vďaka kontrakciám a uvoľneniam vytváranými svalmi, Dr. ARNOLD vedie k citeľnému zlepšeniu inkontinencie moču a kvality života.

Ako prebieha ošetrenie?

Pacient sedí na ergonomickom kresle v polohe umožňujúcej dosiahnutie čo najvyššej interakcie so špeciálnym elektromagnetickým poľom (TOP FMS). Táto technológia priamo pôsobí na panvové dno intenzívnymi kontrakciami a uvoľneniami, ktoré posilňujú svalstvo.

Je ošetrenie nepríjemné?

Ošetrenie je prakticky bezbolestné. Na základe použitého protokolu pacient pociťuje iba svalové kontrakcie rôznej intenzity.

Čo musím urobiť pred ošetrením?

Lekár preverí Vašu celkovú anamnézu. Všetky kovové doplnky musia byť odstránené a lekár musí byť upozornený aj na akúkoľvek kovovú protetiku.

Koľko ošetrení je potrebných?

Potrebných je minimálne 6-8 ošetrení dvakrát týždenne. Každé sedenie trvá približne 30 minút. Po ukončení terapeutického procesu sa odporúča udržiavacia liečba.

Čo musím urobiť po ošetrení?

Život sa po liečbe môže vrátiť do normálu.

Aký efekt môžem očakávať?

Reálnym prínosom je zníženie závažnosti symptómov inkontinencie moču a progresívne zlepšenie kvality života.

Benefity:

 • Neinvazívne, efektívne a bezbolestné terapeutické ošetrenie.
 • Absolútny komfort: ošetrenie prebieha na ergonomickom kresle.
 • Výrazné zlepšenie kvality života.

Prelomová svetová medicínska laserová technológia

MonaLisa Touch - laseroterapia

CO2 frakčný laser pôsobí priamo na stenu pošvy a tak vyvovl množstvo presne rozmiestnených mikrozranení sliznice, čo vedie k vzniku nových buniek a žliaz. To ovplyvňuje základnú prestavbu celej sliznice pošvy. Zákrok zaisťuje zmrštenie pošvy, regeneráciu sliznice. Revolučná, patentovaná Deka Puls-technológia, ktorá MonaLisa Touch stavia do úlohy „mercedesu“ medzi laserami.

Výhody použitia CO2 laseru Monalisa Touch
 • nebolestivý zákrok
 • krátky čas zákroku (niekoľko minút)
 • bez nutnosti použitia anestézie
 • žiadne vedľajšie účinky
 • rýchla úprava ťažkostí bez potreby zotavenia
 • pri zákroku alebo po ňom nedochádza k žiadnému krvácaniu

Trvanie zákroku: 10 minút

Znecitlivenie: v pošve – nie, pri koži – áno

Počet opakovaní zákroku: 1 – 3-krát

Odstup medzi zákrokmi: 4 – 5 týždňov

Lokalizácia zákroku: pošva, vulva

Laserová korekcia rodidiel

V našej gynekologickej ambulancii uskutočňujeme ultramodernú, laserovú korekciu statiky reprodukčného orgánu.

Pred našimi očami v súčasnosti prebieha revolúcia v liečbe urogynekologických problémov a porúch reprodukčného systému. Tieto choroby, ktoré spôsobujú obrovské problémy života najmä počas perimenopauzy, ale tiež často platia aj pre mladšie ženy (po vaginálnom pôrode), sa vyskytujú u viac ako 70 – 90 % populácie. Nie všetky dámy to hlásia ako chorobu – často si myslia, že to musí takto byť. Najväčší omyl – je to nutné liečiť.

Máte niektoré z nasledujúcich problémov?
 • močová stresová inkontinencia (unikanie moču pri kašli, smiechu, „trampolíne“)
 • roztiahnutie pošvových stien (pôrod, vek)
 • bolesť pri pohlavnom styku
 • prejavy suchosť či poškodenie vaginálnej sliznice
 • problémy, ktoré vyplývajú zo zmien pošvy po vaginálnom pôrode
 • vaginálne svrbenie a opakované zápaly
 • zmeny kože (bradavice)
 • stmavnutie kože veľkých a malých pyskov aj konečníka
 • strie po pôrode
 • keloidná jazva po pôrode

Ak áno, je to dôsledok hore uvedených skutočností a pomôcť vám môže práve ošetrenie laserom MonaLisa Touch.

MonaLisa Touch - laseroterapia

Zmluvní partneri

gynekologickej ambulancie GYNONK s.r.o
Všeobecná zdravotná poisťovňa Poisťovňa Dôvera Poisťovňa Union
Gynekologická ambulancia

Ordinačné hodiny

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 908 392 781, alebo emailom.
 • PondelokMUDr. Michal Zentko - ordinácia   7.00 – 13.00
 • recepty, administratíva   13.00 – 14.00
 • UtorokMUDr. Michal Zentko - ordinácia   13.30 – 17.00
 • administratíva   17.00 – 18.00
 • StredaMUDr. Vladimír Böhmer - ordinácia   7.00 – 13.00
 • recepty, administratíva   13.00 – 14.00
 • ŠtvrtokMUDr. Vladimír Böhmer - ordinácia   7.00 – 13.00
 • recepty, administratíva   13.00 – 14.00
 • PiatokMUDr. Vladimír Böhmer - ordinácia   7.00 – 12.30
 • recepty, administratíva   12.30 – 13.30
Kontaktné údaje

Kde nás nájdete?

Adresa

Poliklinika CORRIB PHARM
Levočská 5112,26/B, 058 01 Poprad